Apa & Canalizare in Gradinari

SITUATIA ACTUALA: Sursa de apa de la reteaua de apa potabila a comunei are depasiri de Mangan si Turbiditate. Manganul precipita si se depune pe fundul rezervoarelor si de aici este pompat in retea. Momentan nu exista un filtru pentru indepartarea Manganului si nici lucrari de mentenanta la rezervoare, pentru indepartarea acestuia.

Reteaua de canalizare nu exista.

SOLUTIA NOASTRA: Elaborarea studiului de fezabilitate si a caietului de sarcini pentru achizitia unei statii de demanganizare pentru apa potabila si infiintarea retelei de canalizare. Sursa de finantare PNDL sau bugetul local. A doua solutie este accesarea de Fonduri Europene prin reinscrierea in Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara  (ADI)

EXPERIENTA ECHIPEI: Echipa USR Gradinari a depus petitii catre autoritati, pentru a determina o investitie pentru apa potabila si canalizare. In octombrie 2019, am investigat situatia finantarii infrastructurii de apa – canal din Fonduri Europene, prin care am aratat ca Primaria Gradinari a renuntat la aceasta finantare, din vointa proprie.

In prezent, 33 de Primarii sunt inscrise in ADI si vor beneficia de peste 100 milioane Euro pentru investitii in apa potabila, canalizare si epurare. Comuna Gradinari nu beneficiaza de aceste fonduri, din motivele expuse mai sus.